Halk, halkçılık ve sınıflar üzerine – 2

18. yüzyılda yaşanan Sanayi Devriminin neden başka bir ülkede değil de Britanya’da ortaya çıktığına dair farklı görüşler var. Küçük toprak sahiplerinin büyük çiftlikler kurması, tarımla uğraşan küçük ailelerin kullandığı otlak alanlarının etrafını çitlerle çevirerek özel mülke dönüştürmesi (enclosure) arazi değerlerini yükseltmiş, şehirlere göç eden köylüler büyük bir emek arzı yaratmıştı. Ucuzlayan emek, sanayi kapitalizminin gelişmesinde önemli tetikleyicilerden biriydi. Britanya’nın idari yapısı, teknolojik buluşlar ve bilimsel gelişme sanayi kapitalizminin yükselişine önemli katkılar sundu. Adam Smith iş bölümünün, dolayısıyla verimlilik artışının önemine dikkat çekerken, Karl Marx da sermaye ile emek arasındaki ilişkinin doğasını ortaya çıkarttı. “Halk, halkçılık ve sınıflar üzerine – 2” öğesini okumaya devam et

Reklamlar

Halk, halkçılık ve sınıflar üzerine – 1

Türkçe halk sözcüğünün İngilizce karşılığı people. People sözcüğünün kökeni ise Latince populus.

İngilizce’de people halk anlamında kullanıldığı gibi, insanlar, kişiler anlamında da kullanılabiliyor. Biz Türkçe’de “insanlar benim çılgın olduğumu düşünüyor” diyoruz, İngilizce’de “people think I’m mad” deniyor. İngilizce Turkish people dediğinizde, Türk halkını kastetmiş oluyorsunuz. Yani, Türkçe halk sözcüğünün karşılığı İngilizce’de insanlar (people) ya da belirli bir insan grubu (the people) anlamlarına karşılık geliyor. “Halk, halkçılık ve sınıflar üzerine – 1” öğesini okumaya devam et

Bir CHP yazısı

1923’te Cumhuriyet Halk Fırkası olarak kurulan, 1935 Kurultay’ında Cumhuriyet Halk Partisi adını alan günümüz CHP’si,  yüz yıla yaklaşan tarihinde pek çok iniş çıkıştan sonra 24 Haziran 2018 seçimlerinden sonraki yoğun tartışmalarla yeniden ve çok güçlü bir şekilde gündeme geldi. Cumhuriyeti kuran parti olması, ilk başkanının Mustafa Kemal Atatürk olması ve Türkiye siyasi tarihinin bütün önemli dönemeçlerinde oynadığı (ya da oynamadığı) kritik rolleriyle, senelerdir iktidara gelemese de Türkiye’nin en önemli siyasal örgütü hala CHP. “Bir CHP yazısı” öğesini okumaya devam et