Çocukluğun Sonu

Childhood-Game-650x443

1980 yılı, Türkiye tarihi için önemli bir kırılma noktasıdır. 1980 yılından sonra yaşanan ekonomik ve siyasal değişimler yeterince tartışıldı. Tartışılmayan, 1980 yılından sonra toplum psikolojisinde görülen değişimlerdir.

Tezim şu: 1980 yılında yaşanan dramatik değişim, hem toplumun, hem de bireylerin psikolojisi üzerinde travmatik etki yaratmış, gelişmeyi durdurmuştur. Bu nedenledir ki, bireylerin ezici çoğunluğu, 1980 yılında hangi duygusal zeka seviyesinde ise, geçen yıllar boyunca ve günümüzde de aynı seviyededir.

“Çocukluğun Sonu” öğesini okumaya devam et

Reklamlar

La Liberté guidant le peuple / Halka Yol Gösteren Özgürlük

Eugène_Delacroix_-_La_liberté_guidant_le_peuple

Fransızca adı La Liberté guidant le peuple, Türkçesi Halka Yol Gösteren Özgürlük. Fransız devriminin ve demokrasinin simgesi kabul edilen tablodur. Resim, Fransa tarihinin en saygın ressamlarından biri kabul edilen Eugene Delacroix tarafından 1830 yılında çizilmiştir. Senelerce Paris’in Louvre müzesinde sergilendikten sonra, 2012 Aralık’ından beri Fransa’nın kuzeyinde yer alan Louvre-Lens‘e taşınan resim, şüphesiz ki dünyanın en etkileyici tablolarından biridir.

Halka Yol Gösteren Özgürlük’te pek çok simge resmedilmiştir. Ön saflarda köylü ve asker cesetleri, geride dumanlar içindeki Notre Dame Katedralinin kuleleri, her iki elinde tabanca tutan bir çocuk, tüfeği ve melon şapkasıyla bir burjuva, ellerinde kılıçlar ve tüfeklerle kadınlar, erkekler. Ancak resmin en belirgin figürü, başında Frigya şapkası, sol elinde tüfek, sağ elinde Fransa bayrağı taşıyan, göğüsleri ve ayakları çıplak genç kadındır. Şüphesiz ki halka yol gösteren özgürlüğü simgeleyen de odur.

Delacroix’nın Halka Yol Gösteren Özgürlük resmini çizdiği zamanların yaklaşık 300 yıl sonrasındayız. Ortaçağı kapatan Fransız Devrimi, ellerinde kılıçlar, tüfekler, tabancalarla, ayağı çıplak köylülerin, silindir şapkalı burjuvaların, frigya şapkalı genç kızların başlattığı bir hareketti. Artık bilgi-iletişim çağındayız. Özgürlük mücadelelerinin kılıçlar, tüfekler, tabancalarla değil, bilgi-iletişim çağının araçlarıyla yürütüldüğü, köylüler ve burjuvaların değil, orta sınıf çalışanlarının öncülük ettiği, çok daha insani, çok daha uygar ve 300 yıl öncesinden çok daha ileri bir dünyanın hayal edildiği bir çağdayız.

İnsanlık ailesi olarak ortaçağ karanlığını aştık, artık hangi gerekçeyle olursa olsun, bırakalım bir insanı, nefes alıp veren herhangi bir canlıyı incitecek bir eylemi bile hoş görmeyen ileri bir ahlak anlayışının genel kabul gördüğü bir çağda yaşıyoruz. Çağımızda kılıçlar, tabancalar, tüfekler arkaik çağların ilkel araçları olarak görülüyor ve bir gün bu araçların da tamamen ortadan kalkacağı bir dünyanın hayalini kuruyoruz.

Liberte2

31 Mayıs 2013 tarihinde, en az Delacroix’nın 3 x 3.62 metre kanvas üzerine çizdiği Halka Yol Gösteren Özgürlük resmindeki kadar etkileyici bir görüntü, bir fotoğraf karesine girdi. Resimdeki genç kadının başında Frigya şapkası, elinde tüfek ve bayrak yoktu. Genç kadın, Delacroix’nın resmindeki bu unsurları taşıyor olsaydı, muhtemelen bir sinema filmindeki nostaljik bir figür gibi algılanır, kadraja yansıyan bu görüntüsü büyük bir etki yaratmazdı.

Genç kadının üzerinde siyah bir elbise, ayağında kırmızı spor ayakkabılar vardı. Kadın, kollarını iki yana açmış, gergin bacaklarının üstünde, göğsüne püskürtülen basınçlı su kütlesini karşılıyor, en ufak bir korku ve yılgınlık belirtisi vermiyordu. O anda herhalde ne genç kadın, ne onun göğsüne basınçlı su püskürten memur, ne de bu anı görüntüleyen fotoğrafçı, tarihi bir anı kaydettiklerinin farkındaydı.

Sadece bir kaç gün önce, tarihin 2013 yılına ait Mayıs ayını gözlemleyenlerden hiç biri, bir kaç gün sonra patlayacak bir duygusal dalgayı öngöremiyordu. Gazeteler sıradan haber başlıklarıyla doluydu. Borsa tarihi zirvelerine, faizler tarihi diplerine yakın seyrediyordu. Sosyal medyada en çok izlenen konular futbol takımlarının transferleri ve bitmek tükenmek bilmez taraftar atışmalarıydı. Taksim Gezi Parkı’yla ilgili haberler gündemin çok gerilerinden geliyor, konuyla ilgili yorum yapanların sayısı bir elin parmaklarını geçmiyordu. Az sayıda protestocunun Gezi Parkı’na kurduğu çadırlarda başlattığı direnişe yönelik kamuoyu ilgisi yok denecek kadar azdı. Nihayetinde şu veya bu nedenle milyonlarca ağaç kesilmiş, bir yerden bir yere nakledilmiş, son bir kaç yıl içinde devasa boyutta ve sayısız inşaat projesi yürürlüğe konmuş, tamamlanmıştı. O halde ne olmuştu da bir anda Türkiye’nin gündemini tamamen değiştirecek bir protesto dalgası bir kaç gün içinde, hem de tarihsel boyutlarda yükselerek herkesin ilgi odağı haline gelmişti?

Kimilerine göre bu dalga, Türkiye’nin içini karıştırmak için dışarıdan tezgahlanan bir senaryonun yürürlüğe konmasından ibaretti. Aksi görüşte olanlara göre ise tahammül sınırı aşılmış ve insanlar yeter demek üzere sokaklara dökülmüştü. Geri kalan bütün yorumlar, şu veya bu ölçüde bu iki farklı yoruma yakınsıyor. Bu yorumların ikisi de doğruluk payı içeriyor. Türkiye’de böylesine boyutlara varan bir protesto ve isyan dalgasının yükselmesinden büyük memnuniyet duyacak “iç ve dış mihrakların” mevcudiyetine kuşku olmadığına göre, provokasyon unsurunun hiç olmadığını düşünmek safdillik olur. Diğer taraftan bugüne kadar memnuniyetsizliğini ifade etme imkanı bulamamış büyük bir kitlenin var olduğu ve bu kitlenin öfke biriktirdiği de bilinmeyen bir şey değil. Ancak bu yorumların ikisi de ve bu yorumlara yakınsayan tüm yorumlar da olan bitenin bütünsel bir resmini çizmekten çok uzak.

31 Mayıs 2013 tarihine gelene kadar on yıllar boyunca işleyen başka bir dinamik var ki, en azından mevcut toz-duman içinde olan bitene bu gözle bakan hiç olmadı.

1980’li yıllardan sonra Türkiye’de yükselen dalga, tarihte daha önce eşi benzeri görülmemiş ölçüde yerleşik ve yaygın bir davranış kalıbı yaratmıştı. Bu davranış kalıbı içinde mutluluğa ulaşma yolları şunlardı:

 • spor klüplerinin taraftarlığında ifade edilen kimliklerin, takım başarıları veya uçsuz bucaksız polemiklerle tatmini,
 • sınırsızca ve ölçüsüzce tüketim,
 • video oyunlarında, internetin sanal dünyasında, finansal piyasalarda elde edilecek hayali zaferler,
 • televizyon ve sinemada yaratılmış sentetik dünyalar ve bu dünyalarda yaşayan hayali kahramanların maceraları,
 • kamusal alanda daha önce geçerli olan tüm yerleşik kuralları hiçe sayma (trafikte, dış görünüşte, cadde ve sokakların temizliğinde, kamu mallarının özenli ve kurallara uygun kullanımında, iletişimde, vs.)
 • çoğunluğa uyma, itiraz etmeme, kurda kuşa yem olmamak için sürüden ayrılmama.

Herkes mutluluğu, sosyal çevresinin, maddi imkanlarının ve kişilik özelliklerinin elverdiği ölçüde bu başlıkların birinde veya bir kaçından oluşan bir bileşkede aradı. Aslında yukarıda sayılanların hepsi, kimliği ve kişiliği oturmamış ergenlik öncesi çocuklar için söz konusu olabilecek mutluluk unsurlarıdır. Çünkü, başarıyı başkalarının kimliğinde (baba, anne, teyze, amca, vs) aramak, canının her çektiğini istemek, oyunlarda arkadaşlarını alt etmeye çalışmak, masallarda ve hayali dünyalarda yaşamak, hiç bir kurala uymayarak ve uymama sonucu hoş görüyle karşılanmayı beklemek, yetişkinin değil çocuğun davranış kalıbıdır.

Bir toplum, topyekun çocukça yaşamaya başlar ve gitgide bu davranış biçimini bir yaşam tarzına dönüştürürse, kaçınılmaz olarak ona babalık, annelik, teyzelik, amcalık edecek güçlü figürler ortaya çıkar. Türk toplumu da kendisine babalık edecek bir figürü yaratmakta gecikmedi. Toplumun o güçlü baba figürüne ihtiyacı vardı. Figür, güçlü bir baba olduğunu gösterdikçe, çocuk toplum da o figüre o kadar çok itaat edecekti.

Öyle de oldu.

Baba rolünü üstlenen güçlü figür azarladı, dövdü, ancak bir taraftan da çocuk toplumun talep ettiği oyuncakları ve şekerleri ona vermekten uzak kalmadı. Sonra bir gün baba, şu veya bu nedenle, çocuk toplumun bazı oyuncaklarını elinden almaya başladı. Çocuğun çok sevdiği spor klüplerine, bazı tüketim unsurlarına, internetine, televizyon dizilerine el atıp, kuralsızlığa höt zöt etmeye başlayınca çocuk da babasına homurdanmaya başladı. Baba rolünü oynayan figür, bununla da yetinmeyip çocuğundan üçer beşer torun yapmasını, edep-adaba ve geleneksel töreye uygun davranmasını, içki içip başı boş hareket etmemesini isteyip, bir de bunun üstüne “ahlaka mugayyir” eğilimlerini törpülemeye girişince çocuğun isyan duyguları kabardı.

Çocuk ilk isyan belirtileri verdiğinde, abi/abla olarak gördüğü bazı büyükleri çocuğun bu isyanına hak verdiklerini ve öfkeli babadan daha toleranslı olmasını istediklerini belirten mektuplar, köşe yazıları yazdılar. Sonuçta hepimiz mutlu-mesut yaşayıp giderken, pire için yorgan yakmaya değer miydi? Herkes şu veya bu şekilde geçinip gidiyordu işte; ekonomi tıkırında gider, kredi notumuz artar, borsa rekorlar kırarken, AVM’lerimizde dükkanlar, cafe’ler dolup taşar ve bizim dizilerimiz izlenme rekorları, bizim kitaplarımız satış rekorları, bizim talk-show’larımız seyirci rekorları kırarken çocuğun başını okşayıp şeker vermektense, bu öfke de neyin nesiydi?

Aslında pek az insanın gündemini meşgul eden, Gezi Parkı’nın yıkılmasına/yeniden düzenlenmesine karşı düzenlenen bir protesto eylemindeki “siyahlı kadın”, kolları ve bacakları hiç titremeden kendisine püskürtülen basınçlı suya karşı koyarken, yıllardır kendi bacağından asılan koyun, tüketici, izleyici ve müşteri olmanın ötesinde hiç bir mutluluk biçimi tanımayan insanların zihninde bir ışık yakmıştı. Binlerce genç, kendi kimliğini, kişiliğini ifade ettiği takımının formalarıyla, kendisini bir kahraman gibi hissettiği elektronik/sanal dünyanın tüm olanaklarıyla, kendisine özgü mizah ve itiraz yöntemleriyle sokaklara döküldü.

Sokağa çıktığında mutluluğun, yıllardır aradığı tüketimde, markalarda, sanallıkta, sentetik dünyalarda, kuralsızlıkta, bireysellikte değil, yaşamın bağrında ve itiraz etmenin özgürleştirici dünyasında olduğunu gördü: Diğer insanlarla rekabet etmek değil dayanışmak, onların tepesine basarak yükselmek değil, bir heyecanı, acıyı, üzüntüyü, sevinci paylaşmak, onlara markalı bir yaşam tarzıyla caka satmak değil, onlarla beraber kendisini sıradan bir müşteri olarak gören markaları protesto etmek… Bu özgürlük duygusu, diğerleriyle paylaşıldıkça yayıldı, büyüdü, devasa bir dalgaya dönüştü.

Bütün çocuklar sokakla tanıştığında büyümeye başlar. Çünkü sokaklar eğlenceli oldukları kadar tekinsizdirler de. Sokaklar hem özgürleştirir, hem olgunlaştırır.

Evet bu dalga, ne Kuzey Afrika ülkelerindeki isyan dalgasıyla mukayese edilebilir, ne Occupy WallStreet dalgasıyla, ne de Avrupa’da sık sık patlak veren protesto eylemleriyle. Kütlesi ve yaygınlığı dikkate alındığında çok daha büyük bir dalga bu; Diğer taraftan kısa/orta vadede sönüp gitmeye mahkum. Bu nedenle bu dalgaya çok büyük anlamlar atfetmenin bir anlamı yok. Ablalar, teyzeler, amcalar şarkı-türkü-konser ve cümbüş havasıyla sahne alır, kalabalığın gazı alınır, evli evine, köylü köyüne döner.

Diğer taraftan bu bir başlangıçtır; çok uzun yıllar sürecek, zaman içinde çok değişecek ve Türkiye’yi de değiştirecek bir dalganın başlangıcı. Sonuçta varılacak nokta bellidir: Daha özgür, daha demokratik, daha uygar bir Türkiye. Çünkü sadece Türkiye’de değil, bütün dünyada nehirler yüzyıllardır nihai olarak o okyanusa ulaşmak üzere akıyor.

Türkiye’nin Halka Yol Gösteren Özgürlük resmine dönersek … O resim, Delacroix’nın tablosundan farklı olarak, bir sanatçının zihinde tasarlanmış değildi; gerçek bir anı görüntülüyordu.

Kolları ve bacakları yay gibi gergin, siyah elbiseli bir genç kadın.

Bu resim, gelecekte bugün ifade ettiğinden çok daha fazla anlam ifade edecektir.

Algoritmalar dalga kalıplarını bozabilir mi?

Yerçekimi kanunu değiştirilemez. Çünkü maddenin (içinde yaşadığımız evrende) davranış biçimi budur. Her madde doğa kanunun izin verdiği ölçüde hareket edebilir. Yeterli güç ve enerji sarfetmeden uçmaya kalkarsanız kısa zamanda yere düşersiniz. En gelişmiş uçağı yapar ve uçağın içine yeterli yakıtı koyarsanız, hemen yere düşmez, saatlerce havada süzülebilirsiniz. Yakıt bittiğinde düşüş kaçınılmazdır.

İnsan kitlelerini yöneten yasalar da böyledir. Algoritmalar en fazla, bir uçağın yaptığını yapabilir: Yeterli yakıtla bir süre için yerçekimine direnebilir. Yakıt bittiğinde düşüş kaçınılmazdır. Finans dünyasında yakıt para değil, kitlesel duygulardır. Bu duygular trendleri besler. Piyasanın her düşüşten sonra toparlanması ve yukarı gidiyor gibi olması, umudu ayakta tutar. Bu da, trendlerin manipüle edildiği duygusunu yaratır. Umut arttıkça trende tutunanların sayısı da artar. Bu esnada (zaman zaman dikkat çektiğim) farklı derecelerde 5+3 döngüleri oluşur. Bu döngüler bir yayın gerilmesi gibi, kitlelerin duygularını gerer. Nihayetinde de kopuş gelir.

Algoritmalar, piyasada ne kadar büyük bir ağırlığı oluşturursa oluştursun, aslolan Montezuma’nın ordusudur. O ordu olmadan rakamları ne kadar manipüle ederseniz edin, ütecek kimse bulamazsınız, oyun anlamsızlaşır. İşin içine Montezuma’nın ordusu girdiğinde de dalgalar daha ideal kalıplara meyleder. Algoritmalar en fazla, minute ve altındaki derecelerde dalgaları deforme edebilirler. (Bunca truncation ve failure bence bundan ötürü oluşuyor.) Yani özetle, hareket alanınız her zaman doğanın sınırları ile çevrilidir. Doğa yasasını değiştiremez, en fazla bu yasalar içinde birbirine zıt kuvvetler yaratarak hareket alanınızı genişletebilirsiniz.

Kaotik sistemlerin bir özelliği de şudur: Çok küçük değişimler, büyük etkiler yaratır. (Meşhur kelebek etkisi) Algoritmaların dalga kalıplarını “bozmaya” yönelik programlandığını varsayalım. Algoritma, muhtemel bir beşinci dalganın oluşmasını engelliyor ve bu dalga tam oluşurken yüklü alım emirleri gönderiyor olsun. Daha ileri gidelim ve sadece bir algoritmanın değil, sayısız algoritmanın bu şekilde programlandığını ve çalıştığını varsayalım. Dalga pozisyonu müsaade ettiği sürece bu girişim başarılı olabilir. Çünkü bu algoritmalar, “sanal” kalabalıklar yaratır ve sürüye uyma eğilimindeki Montezuma ordusunu kendine çeker. Dalga, bu durumda esneyebileceği kadar esner. Mesela ideal kalıptan sapar, daha düşük olasılıklı bir yapıya doğru evrilir. Ancak unutmayalım; üç unsurda birden manipülasyon yapmanız gerekir: Fiyat, zaman ve kalıp. Yani hem fiyatı esneteceksiniz, hem zamanı uzatıp kısaltacaksınız, hem de kalıbı deforme edeceksiniz. Diyelim ki üçünü de başardınız. Kaosu ve karmaşık sistemi izole edemeyeceğinize (çünkü bu kaosun ve karmaşık sistemin tanımına aykırıdır) göre, başka bazı dinamikler harekete geçecek, bu da doyuma ulaşmış duygusal trendin çökmesine neden olacaktır.

Unutmayalım; insanlar sadece finansal etkinlikte bulunmuyor, aynı zamanda evrenin sonsuzluğu içinde üstel bir biçimde artan bir karmaşıklığı yaşıyorlar. Mesela siz saatlik, hadi abartalım aylık trendleri manipüle etmeye çalışırken, bir yerde patates borsası çöküyor, bir yerde aşırı trafik sıkışması nedeniyle insanlar depresyona giriyor, bir yerde bir deprem oluyor, insanlar korkuya kapılıyor, bir yerde adamın biri karısını dövüyor, mahalle ayağa kalkıyor, bir yerde TV seyredenler, öfkeye kapılıyor kapı-pencere kırıyor, bir yerde orman yangını çıkıyor, kereste fiyatları aniden yükseliyor. Bütün bu birbiriyle ilgisiz gibi görünen olgular, sizin milyonlarca dolar yatırarak oluşturduğunuz algoritmaların savaştığı dalgaları küçük küçük yükseltmeye başlıyor.

Her bir olgu, olay ve bireyi, her bir atom ve molekülü, her bir ışınımı, enerji patlamasını manipüle edemeyeceğinize göre, eninde sonunda sizin algoritmalarınız da, trendin gitmesi gereken yönde pozisyon almaya başlayacaktır. Siz piyasayı %1’lerle tırtıklamaya çalışırken, birdenbire kendinizi %9-10’larla stop çalıştırmak zorunda bulacaksınız. (Hatırlayalım; yay geriliyor, 5+3 döngüleri aksi yöndeki potansiyeli sürekli büyütüyordu.)

Zaten bir algoritma bu şekilde oluşturulmadıysa hiç bir vadede işe yaramıyor demektir. Bir düşünsenize; algoritma yazmışsınız, misyonu sadece şu kadar milisaniyede binde şu kadar kar elde etmek. Piyasa volatilitesine duyarlılığı yok, dalga boyu büyüdüğünde ne yapacağını bilmiyor. Eğer şu anda işleyen algoritmalar böyleyse, durum daha da vahim demektir. Böyle yazılmadılarsa, uçağı havada tutan yakıtın tükenmekte olduğunu farkettikleri anda çılgınca düşüş yönünde pozisyon alacaklar demektir.

Bu konuya bir de felsefi katkıda bulunayım… İnsan beyni ile yapay beyin arasındaki fark şudur: İnsan beyni, doğadaki her şeye bir değer verir. Başka bir deyişle, etrafında olan her şey, nicel büyüklüğünün dışında nitel bir anlam ve değer taşır. Mesela insan, evine kullanım amacıyla aldığı eşyalara, bu eşyalar için içsel olmayan anlamlar yükler. Oysa makineler bunu yapmazlar. Onlar için her şey sayıdır. İnsanlar dizge dışına çıkabilirler; makineler çıkamaz. Örneğin 1,000 TL sermaye ile yatırım yapmaya başlayan bir insan parasını yitirdikçe moralini de kaybeder. Bir yerden sonra artık sermayesi ve içinde bulunduğu spekülatif ortam onun için “değerini” yitirir. Parası, diyelim ki 100 TL’ye düştüğünde, pek çok insan sermayesini kaybettiği duygusuna kapılır. (Oysa elinde hala bir nicel büyüklük tutmaktadır.) Bu duygusal çöküşle, oyunun (yani dizgenin) dışına çıkma kararı alır. Oysa bir makine bunu yapmaz. Çünkü onun için 1,000 ve 100 sadece nicel büyüklüklerdir. Nicel büyüklüklere anlamlar yüklemez. (Makinelerin anlam kavramı yoktur.) Yönettiği sermaye 100 TL’ye değil, 1 TL’ye bile düşse, makine akış şemasını takip etmeye devam eder. 1TL’ye 1 kuruş kazanmaya, olmuyorsa stop çalıştırmaya devam eder. Eğer algoritma, belli bir seviyenin altında oyundan (yani dizgeden) çıkma emri aldıysa, zaten makine olma (ve piyasaya bir makine olarak etki etme) özelliğini kaybeder.

İşte olası bir düşüş dalgasını kasırgaya çevirecek olan budur:

1) Makineler dizgeden çıkma emri almadılarsa, düşüş yönünde momentum arttığında, bu momentumu daha da şiddetlendirip, flash crash‘lere neden olacak satış emirleri gönderecekler. (Çünkü amaç, en kısa zamanda, “herkesten önce” kar üretmek ya da zarar kesmek.)

2) Makineler belli seviyelerde oyundan (dizgeden) çıkma emri aldılarsa, oyun sahası “insanlara” kalacak demektir. Böyle bir durumda insanların gördüğü şu olacak: Çöken bir piyasa, aşırı oynaklık ve makinelerin bile çekildiği bir dizge.

Nasıl davranacaklar dersiniz?

Reklamlar

Sosyonomi Günlükleri-5 (21/12/2011)

Fiyasko

Fiyasko sözcüğünün kökeni İtalyanca. Sözcük, hemen hemen bütün dillerde, aynı söyleniş biçimiyle yer alıyor. T.D.K. sözlüğünde karşılığı, “bir girişimde başarısız sonuç“. Merriam Webster sözlüğünde “a complete failure” (topyekun başarısızlık) olarak tanımlanıyor. Oxford sözlüğünde topyekun başarısızlığın niteliği de tarifleniyor: “A complete failure, especially a ludicrous or humiliating one” (özellikle gülünç ve küçük düşürücü başarısızlık).

Sözcüğün İtalyanca kökeni, 19. yüzyıla dayanıyormuş. Fiasco, İtalyanca’da şişelemek, kavanoza kaldırmak gibi anlamlara gelen far-fiasco sözünden geliyormuş. Tam karşılığı olmasa da, Türkçe’de kullandığımız “rafa kaldırılmak” sözünü hatırlatan bir sözcük gibi de düşünebiliriz.

Ansiklopediler

Fiyasko sözcüğünün modern dillerde gülünç ve küçük düşürücü başarısızlık anlamında kullanılması gibi, ansiklopedi yazımı da son bir kaç yüzyılda yaygınlaştı. Her ne kadar Antik Yunan’da ve Ortaçağ’da ansiklopedi oluşturma gayretleri olmuşsa da, kapsamlı ve sistematik ansiklopedi yazımı 1700’lerden sonra başarılı olmuş. Başka bir deyişle, ansiklopedi yazımı da, uygarlığımıza Grandsupercycle yükseliş dalgasıyla beraber kazandırılmış. Açık ansiklopedi Wikipedia‘dan, alfabetik düzene göre ansiklopedi yazımının 18. yüzyılda başladığını öğreniyoruz. Yükseliş dalgasının ürünleri çeşitlendikçe, ansiklopedilerin içeriği de genişlemiş. Günümüzde artık en çok okunan ansiklopediler, uzman yazarların yazdıkları değil, Wikipedia gibi sıradan insanların da katkıda bulundukları açık kaynaklar.

İnsan etkinliklerinin tüm alanlarında olduğu gibi, ansiklopedi yazımında da dalga karakterinin bütün özelliklerini görmek mümkün: Önce küçük gruplar, zahmetli araştırmalarla ansiklopediler yazmaya başlıyor, büyük kalabalıklar bu etkinlikle ilgili değil (1. Dalga). Daha sonra uzman yazarlar, belli bir sistematik izleyerek ansiklopediler yazıyor, büyük kalabalıklar ansiklopedileri satın alıp, okuyor (3. Dalga) ve nihayet büyük kalabalıklar, uzmanlaşmayı önemsemeksizin ve hiç bir sistematiği takip etmeksizin ansiklopedi yazımına girişiyor. (5. Dalga) Borsa trendlerine ne kadar da benziyor!

Kavramsal Düşünme

Yaygın ve düzenli ansiklopedi yazımının başladığı 1700’lerden 300 yıl sonrasındayız. Geçen üç yüzyıl boyunca binlerce ansiklopedi yazıldı. Ancak hala ansiklopedilerimizin içeriği, ağırlıklı olarak, kesinliği olmayan tartışmalı kavramlardan oluşuyor. Bu, aslında çok da beklenmedik bir durum değil. Çünkü doğadaki her şey gibi, bilgi de değişken ve dinamik. Bilgiye, kesinliği olan formülasyonlarla değil, mantıksal çıkarımlar ve dolaylı düşünme ile ulaşmaya çalışıyoruz. Bu süreçler boyunca da kavramlar keşfediyor, bunları tanımlamaya uğraşıyoruz.

Grandsupercycle dereceli dalganın yükseldiği üç yüzyıl boyunca insan uygarlığının yetiştirdiği parlak beyinler, kavramsal düşünmemize derinlik kattılar. Eserlerinde sanatın ve mantığın tekniklerini kullanarak sorular sordular: “Sevgi nedir? Mutluluk nedir? Ahlak nedir? Özgürlük nedir? Kölelik nedir? Merhamet nedir? Eşitlik nedir? İnsan hakları nedir? Refah nedir? Kavga nedir? Uzlaşı nedir? Yoksulluk nedir? Varlık nedir? İlerleme nedir? Bilgi nedir? ….” Eserlerini okuyanları, izleyenleri bu kavramlar üzerinde düşünmeye davet ettiler. Büyük edebiyat ve sanat akımları, felsefe okulları, akademik araştırmalar ve makaleler, insan zihninde kavramsal düşünmenin kökleşmesine yardım etti.

Supercycle dereceli yükseliş dalgasının 1980’lerden sonra yükselen son evresinde kavramsal düşünme yavaş yavaş yerini yüzeysel düşünmeye bıraktı. Gitgide daha büyük bir ağırlıkla insan beyinlerini kuşatan pop kültür, kavramsal düşünmeyi yeniden entellektüellerin dünyasına hapsetti. Daha kısıtlı ve sınırlı alanların içinde hareket eden kalabalıklar, kavramlarla değil, pop kültürün içi boş, yuvarlak başlıklarıyla düşünmeye başladılar.

Higgs bozonunun peşinde

CERN’de aylardır devam eden deneyler, büyük kalabalıklar için sadece gündelik medyada yer aldığı ölçüde anlamlı. Milyarlarca Euro harcanarak yürütülen projede amacın ne olduğu, kalabalıklara bir türlü açık seçik anlatılabilmiş değil. Hal böyle olunca da, masraflı bilimsel deneylerin amacı, pop kültürün unsurları ile düşünmeye alışmış insanlara, basit ve eğlendirici bir dille anlatılmaya çalışılıyor. Çünkü bozonlar, nötrinolar, süpersimetri pek çok insan için hiç bir anlam ifade etmiyor. Bunların yerine, gazete haberlerinde Tanrı Parçacığı, evrenin sırrı, uzay ve zaman yolculuğu gibi kavramlardan bahsediliyor. Böylece, teorik fiziğin pratikte karşılaşılan sorunlarını çözmek üzere girişilmiş 7 milyar dolarlık bir proje, kitlelerin zihninde ulvi çağrışımlar yapıyor.

CERN deneyleri fiyasko ile sonuçlanırsa

Spiegel’de yayınlanan bir haber-yorumun satır aralarında, işlerin sarpa sarma ihtimali olduğu ima ediliyor. Geçen hafta, kamuoyunda oluşan merak nedeniyle 100’den fazla gazeteciye “atomik kesişimler, parlaklık, gamma mamma” dersleri verildikten sonra, kamuoyunda, “Tanrı parçacığının” bulunmuş olabileceği algısının  yaygınlaştığına dikkat çekiliyor ve şu yorum yapılıyor: “Küçücük bir parçacık için 3 milyar Euro mu? Öyleyse bu parçacık çok özel bir şey olmalı.

Bilim dünyasındaki gelişmeleri takip edenler, söz konusu parçacığın bulunmasına çok da yakın olmadığımızı, hatta azınlıkta da olsa bazı fizikçilere göre böyle bir parçacığın varlığının bile kuşkulu olduğunu biliyorlar. CERN fizikçileri ise üzerlerindeki baskıyı hafifletebilmek için en geç 2012 sonuna kadar deneysel bir sonuca ulaşacaklarını söylüyorlar.

Sosyonomik perspektiften bakıldığında, Büyük Hadron Çarpıştırıcısı‘nın devreye sokulup, CERN deneylerinin başladığı tarihin, Supercycle dereceli bir zirveye denk gelmesi elbette şaşırtıcı değil. Kitlesel ruh hali trendlerinin diğer izdüşüm alanlarında olduğu gibi, CERN deneylerinde de umudun yaşatılıyor olması, bu perspektiften daha da anlamlı görünüyor.

Dalga analizlerimizde büyük dereceli bir dalga zirve yaptı ve 2012 yılı, düşüş dalgasında bir kopuş yılı olabilir. Düşüş dalgasının ilk aşamalarında yaşatılan umut, 2012 yılıyla beraber umudun tükendiği, çöküşün hızlandığı bir yıl olmaya adaydır. Eğer tahmin ettiğimiz üzere, 2012 yılında düşüş dalgasının yeni bir evresine geçilecek ve umut tükenecekse, bilim dünyasında da ciddi bir fiyasko yaşanabilir.

Kavramsal düşünme ve ansiklopedilere geri dönersek… Üç yüz yıl boyunca yükseliş dalgasının düşünsel temellerini oluşturan büyük sanatçıların, düşünürlerin yavaş yavaş sayısının azaldığını, pop kültürün derinlikten yoksun, yüzeysel ve basit kodlarının insan zihinlerinde büyük bir hakimiyet kurduğunu görüyoruz. Bilimin, felsefenin ve sanatın karmaşık dilinin artık kalabalıkların zihinlerinde karşılığı yok. Bilim insanları süpersimetrinin teorik sorunlarına dalmışken, dışarıda kalabalıklar derin bir çöküşün altyapısını hazırlıyorlar. CERN deneylerinin sonucu, bilim tarihinin en büyük fiyaskolarından biri olabilir.

Reklamlar

İnsanlık Tarihinde Kritik bir Dönemece Yaklaşılırken Güneş Etkinliği

Bilimin sınırları nerede başlar ve nerede biter? Bu, zor bir soru. Gözlemsel olguları birleştirip değerlendirmek her zaman mistik düşünceye savrulma riski taşır.

Bilimin temelinde şüphecilik yatar. Buna karşılık şüpheciliğin sınırları doğru tayin edilmezse, her an fizik-ötesi ve doğa üstü inanışlara meyletme olasılığı belirir. “İnsanlık Tarihinde Kritik bir Dönemece Yaklaşılırken Güneş Etkinliği” öğesini okumaya devam et

Reklamlar

Aldous Huxley ve Amerikan Kültürünün Görünümü

Yıl 1927. 20. yüzyılın ilk çeyreği sona ermiş, ikinci çeyreği başlamış. İki büyük dünya savaşının ortasında, ABD’de kısa bir süre sonra patlak verecek borsa çöküşü ve büyük ekonomik buhranın hemen öncesinde, 19. yüzyılın ortalarında filizlenen Supercycle dereceli dalga zirveye yaklaşıyor. Bu dalga sona erdiğinde Elliottisyenler zirveyi Supercycle III olarak etiketleyecekler ve 20. yüzyılın önemli düşünürlerinden Karl Polanyi, 1944 yılında yazacağı Büyük Değişim isimli kitabında bu dönemi, 19. yüzyıl uygarlığının finali olarak isimlendirecek.

1927 yılının önemli olayları şunlar:

 • İlk kıtalar arası telefon görüşmesi yapıldı.
 • BBC Radyosunda ilk futbol yorumu yapıldı.
 • Büyük Britanya Çin’e asker gönderdi ve birlikler 12 Şubat günü Şangay kentine ayak bastı. Britanya askerleri Şangay’da yoğun protesto ve grevlerle karşılandı.
 • Werner Heisenberg, bilim tarihine geçecek ünlü Belirsizlik İlkesini o yıl formüle etti. New York’taki 5,920 koltuklu Roxy Theatre o yıl açıldı.
 • Fritz Lang’ın ünlü Metropolis filmi gösterime girdi.
 • Bell Telephone Co. Herbert Hovver’ın görüntüsünü aktardı ve böylece televizyon yayıncılığının temellerini attı.
 • İsveç’te ilk Volvo arabaları üretildi.
 • Japonya, bankacılık krizi ile sarsıldı.
 • Mississipi nehri taşarak 700,000 kişinin yaşamını tehdit etti ve bu olay, ABD tarihinin en büyük doğal afetleri arasına girdi.
 • Amerikalı mucit Philo Farnsworth, ilk deneysel elektronik televizyon görüntü aktarımını gerçekleştirdi.
 • Avustralya Parlamentosu, yeni başkent Canberra’ya taşındı ve ilk toplantısını yaptı.
 • Academy film ödüllerinin verilmesi, o yıl kararlaştırıldı.
 • Suudi Arabistan, Birleşik Krallıktan bağımsızlığını aldı.
 • Charles Lindbergh, tek motorlu uçağı ile New York’tan Paris’e uçtu.
 • 8.6 şiddetindeki bir deprem, Çin’in Xining şehrinde 200,000 kişinin ölümüne neden oldu.
 • Amerika Elektrik Mühendisleri Birliği ve Radyo Mühendisleri Birliği’ne üye 600 kişi, New York’taki Bell Telephone binasında ilk canlı televizyon yayınını izledi.
 • Britanya ile Sovyetler Birliği arasında casusluk faaliyeti nedeniyle çıkan anlaşmazlık, diplomatik ilişkilerin kesilmesine neden oldu, Sovyetler Birliği 20 Britanya yurttaşını casusluk iddiası ile idam etti.
 • İtalya’da A.S. Roma takımı kuruldu.
 • Çin’de Nanchang ayaklanmasında komünist Halk Kurtuluş Ordusu kuruldu.
 • Kanada ile ABD arasındaki Erie gölü üzerindeki Barış Köprüsü açıldı.
 • İtalyan anarşistler Sacco ve Vanzetti, ABD’de idam edildi.
 • Brezilya’da Minas Gerais Federal Üniversitesi kuruldu.
 • Daha sonra CBS olarak tanınacak The Colombia Phonographic Broadcasting System, 47 radyo istasyonu kurarak yayına başladı.
 • Sessiz sinema döneminin son filmlerinden The Jazz Singer gösterime girdi.
 • Pan America Airways, ilk seferine başladı.
 • Leon Trotsky Rusya’dan kovuldu ve iktidar, tartışmasız bir güçle Joseph Stalin’e geçti.
 • New Jersey ile New York City’yi birleştiren Holland Tüneli trafiğe açıldı.
 • Ford’un 19 yıllık T modeli üretiminin ardından, A modeli tanıtıldı.
 • Japonya’da ilk metro Tokyo’da açıldı.
 • Dünya nüfusu 2 milyara ulaştı.

Günümüz dünyasının temelleri birer birer atılırken, dünyada nelerin değişmekte olduğunu fark eden pek az insan vardı. Bu insanlardan biri de, ünlü İngiliz yazar Aldous Huxley idi. O yıllarda Huxley, karşıt-ütopyanın başyapıtı kabul edilen Cesur Yeni Dünya‘yı henüz yazmamış, kitapta ileri süreceği fikirleri geliştirmekle meşguldü. Teknolojik olarak ileri bir kimyasal tesiste çalışırken, döneminin gelişmelerini izliyor ve pek az insanın fark edebildiği bu olağanüstü değişimin sonuçları üzerine kafa yoruyordu.

Huxley, 1927 yılında, The Outlook For American Culture (Amerikan Kültürünün Görünümü) başlıklı bir makale kaleme aldı. Bir sonraki Supercycle dereceli dalganın, uygarlığı ve insan yaşamlarını ne şekilde değiştireceğini tartışan bu olağanüstü makale, 83 yıl sonra bugün bir kez daha Supercycle dereceli bir dalga yön değiştirirken, önemini koruyor.

Huxley’in makalesi, çok çarpıcı bir öngörü ile başlıyor: “The future of America is the future of the world. Material circumstances are driving all nations along the path in which America is going.” (Amerika’nın geleceği, dünyanın geleceğidir. Maddi koşullar, bütün ulusları, Amerika’nın gittiği yola sürüklüyor.) Bunun engellenemez bir dürtü olduğunu belirttikten sonra Huxley, bütün dünyanın Amerikanlaşacağını belirtiyor. (For good or for evil, it seems that the world must be Americanized.) Dolayısıyla Amerika’nın geleceği ile ilgili tahminlerin, aslında uygarlığın geleceği ile ilgili tahminler olduğuna dikkat çekiyor. (Speculating on the American future, we are speculating on the future of civilized man.) O günün gelişmeleri ile ilgili olumlu ya da olumsuz unsurların, gelecekte ne yönde değişeceğini belirttikten sonra, önce olumlu gelişmelere dikkat çekiyor.

Huxley, özellikle makinelere ve makineleşmeye işaret ediyor. Makineleşmenin insan hayatını kolaylaştırdığına, böylece daha kısa süreli çalışmaya daha yüksek ücret ödendiğine, bu şekilde de insanlara bol bol boş vakit kaldığına dikkat çekiyor. (The benefits conferred by machinery on the human race are too well known to need a long description. Machinery has made possible for the payment of a higher wage for shorter hours and less drudgery. Thanks to machinery, the common man enjoys to-day an amount of leisure undreamed of by his predecessors, lives, and brings up his family in a style which would have seemed to them almost princely.)

Ancak Huxley’in dikkat çektiği bir nokta daha var: Her ne kadar makinelerin sağladığı boş zaman insana yüksek kalitede bir yaşam olanağı sağlasa da, dikkatli bir tarih araştırması, bunun her zaman böyle olmadığını gösteriyor; Huxley’e göre sadece yüksek kalitede yaşam isteyenler için böyle bir imkan var. Huxley, makineleşmenin zenginlik ve boş zamandan daha önemli bir imkan sağladığını söylüyor: İnsan ufkunu müthiş genişleten hızlı ve ucuz ulaşım. (Cheap and rapid transport has enormously enlarged the human horizon.) Geçmiş zaman insanı ile günümüz insanı arasındaki en önemli farkın bu olduğunu belirtiyor. Sadece zengin insanların lüksü olan seyahat pahalı olduğu için, geçmiş zaman insanı, çok sınırlı bir alanın içinde doğuyor, büyüyor ve ölüyordu. Yaşam alanının ötesi, bu insanlar için bilinmezdi. Ucuz ve hızlı seyahat imkanı bulan günümüz insanı ise, ufkunu genişletme, zihnini zenginleştirme olanağı bulmuştu. Bu anlamda makineler insanlara özgür eğitim olanağı da sağlamışlardı. (Machinery, in the form of modern transport, is providing for larger and even larger numbers of human beings a form of liberal education.)

Makineleşmenin sağladığı bir başka olanak, matbaa vasıtasıyla bilginin ve görsel sanatların, fonograf vasıtasıyla sesin ve müziğin “aslına çok benzer bir biçimde” çoğaltılıp yaygınlaştırılmasıydı. Böylece hem bir evrensel kültüre erişme olanağı doğmuştu, hem de hayatı doyasıya yaşama imkanı. (Machinery has set up a tendency towards the realization of fuller life.)

Makineleşmenin olumlu yanlarını sıraladıktan sonra Huxley, “bir de madalyonun öbür yüzüne bakalım” diyor ve boş zamanın kültürü mümkün kıldığını, ancak bunu otomatik olarak yaratmadığını söylüyor. (I have been careful to insist that leisure makes culture possible, but does not automatically create it.) Makinalaşmanın Amerika ve Batı Dünyası’na bol bol boş zaman yarattığını, ancak kültürü istenen boyutta yaygınlaştıramadığını iddia ediyor. Yeni bir toplumsal bin yılın yaklaştığına inananlara herhangi bir büyük Amerika ya da Avrupa kentine gitmelerini ve insanların neler yaptığına bakmalarını öğütlüyor.

Bundan sonraki paragrafta Huxley, topluma ve uygarlığa çok sert bir eleştiri yöneltiyor. İnsanların tüm humanist ve demokratik önyargılara karşın, kültür sahibi olmak istemediğini ve yüksek kalitede bir yaşama ilgi duymadıklarını belirttikten sonra, daha aşağı düzeyde ve hayvani seviyede tatminin bu insanlar için yeterli olduğunu söylüyor. “Yiyecek, içki, dostlarının arkadaşlığı, cinsel eğlenceler ve bol bol gürültü ile kafa dağıtmak, bu insanlar için yeterlidir” dedikten sonra, “Bedensel etkinlikten hoşlanır, zihinsel etkinlikten nefret ederler. Aktüel kent yaşamı, caz orkestraları, zenci dansları, sinemalar, tiyatrolar ve futbol maçları, gazeteler ve benzerleri onlar için idealdir” diye ekliyor. (They enjoy bodily, but hate mental, exercise. They cannot bear to be alone, or to think. Contemporary urban life, with its jazz bands, its negroid dancing, its movies, theaters, football matches, newspapers, and the like, is for them ideal.) İnsanların çoğu için yalnız kalmanın, ciddi bir zihinsel çaba göstermenin güç olduğunu belirttikten sonra, “bu insanlar için daha fazla boş zaman, daha fazla dans etmek, daha fazla partiye gitmek, daha fazla kafa dağıtmaktan ibarettir” hükmüne varıyor. Huxley’e göre bu eğilimler, insanın doğasında var ve antik Roma’da da böyleydi, eğer öjenik bir müdahale olmazsa, M.S. 3000 yılında da böyle olacak.

Huxley, Bu ağır eleştirileri şu cümle ile tamamlıyor: “Makineleşme, insanın olağanüstü sayıda ve birbirinin tıpatıp aynısı nesneyi daha kısa zamanda imal etmesini sağlayarak, refah ve boş zaman yaratıyor. Kitle üretimi, maddi nesnelere uygulandığında takdir edilecek bir şeydir; Ancak ruha uygulandığında sanıldığı kadar iyi değildir.” (Machinery creates prosperity and leisure by enabling men to manufacture enormous numbers of exactly similar objects in a shorter time. Mass production is an admirable thing when applied to material objects; but applied to the things of the spirit it is not so good.)

Eğer makineleşme bizi daha üstün bir zihinsel seviyeye yükseltecek ruhsal değerleri üretse idi, Huxley’e göre iyi bir şey olabilirdi. Ancak bunun mümkün olmadığını, kitlesel olarak üretilen maddi eşyanın, kitlesel olarak üretilen sanattan (ve düşünceden) daha kaliteli olduğunu belirtiyor. Verdiği örnek de ilginç: Herkes kötü üretilmiş ve sızıntı yapan ayakkabıdan şikayet eder; Ancak benzer biçimde embesil düşünce ve kaba-saba sanata sadece küçük bir azınlık aynı şiddette karşı çıkar. (Everybody objects to leaky ill-fitting boots; but only a small minority objects to anything like the same intensity to imbecile ideas and vulgarity in art.)

Yıl 1927. Doğa bilimlerinde büyük keşifler birbirini izlerken, keşfedilen doğa yasalarının mühendislik uygulamaları dünyanın çehresini hızla değiştirmekte. Radyo gündelik yaşama girerken, televizyon yayıncılığı üzerine çalışmalar bütün hızıyla ilerliyor. Fonograf sayesinde kaydedilmiş ses, dünyanın her tarafını dolaşmaya başlıyor. Ulaşım araçları gelişiyor, dünya küçülüyor. Sessiz sinema dönemi kapanmak üzere. Amerika’nın yükselişi göz kamaştırıyor. Garden Party’ler, caz müziği, eğlence ve hızla yükselen binalar; Herkes Yeni bir Çağın başlamakta olduğunu düşünüyor. Büyük bir yatırım çılgınlığı hemen kapıda.

Dalga yükselirken Aldous Huxley gibi çok az sayıda düşünür ise endişeli. Huxley, “Gazete ve tiyatro sahipleri, sinema yönetmenleri ve radyo işletmeleri doğal olarak herkes gibi para kazanma hevesindedir. Kendilerini insanların önemli bir yüzdesinin kesin bir kültür düşmanı, kalan önemli bir yüzdesinin de kültürseverlerle kültürden nefret edenler arasında tarafsız kaldığı bir dünyada buluyorlar ve makul bir propaganda ile, bir taraftan diğerine doğru yönelmeye ikna oluyorlar. Doğuştan kültür düşmanı olanların sayısı, doğuştan kültürseverlerin sayısından mislilerce fazladır. Sonuç olarak, kitlesel düşünce ve (ucuz) sanat üretenler, hevesle tarafsızları, kültürden nefret edenlerin tarafına itiyorlar. Basın, tüm yönlendirme aygıtı, sinema, radyo, fonograf, kültür yayma işlevi görebilir, ancak böyle yapmıyorlar. Bilimin bütün kaynakları embesilliği büyütmek ve bayağılığı bütün dünyaya yaymak üzere kullanılıyor.” diyor. (Proprietors of newspapers and theaters, directors of movies and radio companies are naturally as anxious to make money as anyone else. They find themselves living a world in which a substantial percentage of the inhabitant are definitely haters of culture, while another substantial percentage are more or less neutral between the culture-haters and the culture-lovers and can be persuaded by judicious propaganda to move towards one side or the other. The born culture-haters are much more numerous than the born culture-lovers. Consequently, the mass-producers of ideas and art are anxiously to bring the neutrals over to the culture-haters’ side. The rotary press, the process block, the cinema, the radio, the phonograph art used not, as they might so easily be used, to propagate culture, but its opposite. All the resources of science are applied in order that imbecility may flourish and vulgarity cover the whole earth.)

Devam ediyor:

“Seyahat özgür bir eğitimdi, hala da öyle. Ancak gazeteler, radyo ve temel eğitim tüm insanlığı daha fazla birbirine benzetiyor. Artık insanların dünyanın etrafında seyahat edebildiği, buna mukabil evlerinde aşina oldukları düşünce ya da görenekten farklı hiç bir şey bulamadıkları bir geleceğe alışıyoruz. M.S. 3000’de Kansas City’den Pekin’e bir kaç saat içinde seyahat edilebilecek, ancak uygarlık her iki kentte de aynıysa bu seyahati yapmak için hiç bir neden olmayacak.” (Travel has been, and still is, a liberal education. But newspapers, the radio, and elementary education are making all human beings more and more alike. One can anticipate a future in which men will able to travel round the world without finding an idea or a custom different from those with which they are familiar at home. In 3000 A.D. one will doubtless be able to travel from Kansas City to Peking in a few hours. But if the civilization to these two places is the same, there will be no object in doing so.)

“Günümüzde insan doğası, tüm yaşayan gerçeklikten uzak bir entellektüel boşluk içinde, soyut bir şekilde tasarlanmış sosyal kurumlarca çok fazla zorlanıyor” diyor. (At present human nature is too often compelled to fit social institutions devised abstractly, in an intellectual void remote from all living reality.)

Huxley, makineleşmenin insanı nasıl edilgen bir hale getirdiğini başka alanlardan seçtiği örneklerle de gösteriyor: “Makineleşmenin kültürü olumsuz etkilediği bir alan daha var; İnsanın kendi kendisini eğlendirme yeteneğini de yok ediyor.” (There is another way in which machinery adversely affects culture. It removes man’s recreation to amuse himself.) “Genel sanatçı kültürünün bu pasif ortamda gelişebileceğine inanmak çok güç.” (It is difficult to believe that general artistic culture can flourish in this atmosphere of passivity.)

Elliottisyenlerin Supercycle III olarak etiketlediği dalga, Huxley’in kaygılarını dile getirdiği 1927 tarihli makalesinden iki yıl sonra zirve yaptı. Önce borsa çöküşü ile beraber, dalga dalga dünyaya yayılan bir ekonomik buhran geldi. Sonra, baskıcı rejimler ve diktatörlükler ve nihayet milyonlarca insanın ölümüne, Avrupa başkentlerinin yerle bir olmasına neden olan büyük bir savaş. Savaş biterken Karl Polanyi, “19. yüzyıl uygarlığı çöktü” dedi. George Orwell, büyük bir hayal kırıklığı içinde Hayvan Çiftliği ve 1984‘ü yazdı. Supercycle III ile beraber, büyük düşünürler, büyük liderler, büyük edebiyat dönemi de kapandı. Supercycle V‘le beraber, sıradan insanın, sıradan fikirlerin, sıradan edebiyatın ve sıradan liderliğin dönemi başladı.

Huxley 1927 tarihli makalesinde oluşturduğu fikirleri, 1931 yılında yayınlanan Cesur Yeni Dünya’da romanlaştırdı. Bu romanda, insanların kuluçka makinelerinde “yetiştirildiği”, daha doğumdan itibaren beyinlerinin yıkandığı, toplumun anatomik olarak da ayrışmış keskin sınıflara bölündüğü, sevgi, aşk, bağlılık, merhamet gibi bütün insani duyguların yok edildiği bir dünyayı anlattı. Bu dünyada kitlesel üretim artık bir dine dönüşmüş, Ford’un T modelini ürettiği tarih milat alınmıştı. Yüksek sanata, yüksek ideallere artık gerek kalmamıştı. “Eskisi gibi” yaşamakta ısrar edenler ise bir adaya kapatılmış, “vahşiler” olarak isimlendirilmiş ve dünyadan dışlanmıştı. Huxley’in Cesur Yeni Dünya’sı, uygarlığımızın geleceğine yönelik bir uyarı, bir karşıt-ütopya klasiği idi.

1940’ların ortalarından itibaren Elliottisyenler’in Supercycle V olarak etiketlediği dalga yükselmeye başladığında, Huxley ve benzerlerinin karamsar gelecek tasarımlarının sadece bir hayal olduğu düşünülmüştü. Uygarlık hızla ilerliyor, teknoloji gelişiyor, teknolojik aygıtlar hayatı daha da kolaylaştırıyordu.

Huxley’in 1927 tarihli makalesinin daha ilk cümlesinde ifade ettiği gibi, Amerika, dünyanın geleceği oldu. Dünya Amerikanlaştı. Makineleşme refahı arttırdı, boş zamanı çoğalttı. Buna karşılık insanlık, aynen Huxley’in öngördüğü biçimde sürüleşti. Toplum, yüksek kültür ve yoğun zihinsel çaba istemedi. İnsanlar, makineleşmenin sağladığı olanaklarla, sürüleşmenin rahatlığına sığınarak, kitlesel olarak üretilen bir bayağı kültürün ürünlerini tüketmeye başladılar. Özellikle de dalganın finaline yaklaştığı 20. yüzyıl sonu ile 21. yüzyıl başında küreselleşme salgını ile dünyanın her yeri birbirine benzedi. Ucuz ürünler, ucuz fikirler, ucuz sanat ve ucuz bir yaşam tarzı, nüfusu 1927’ye göre üçe katlanmış olan dünyamızın her tarafına yayıldı.

Şimdi Supercycle V de finaline yaklaşıyor. Dalga zayıfladıkça sorunlar da büyüyor. Sıradan fikirler, Sıradanlık Çağı’nın getirdiği sorunlarla baş etmekte işe yaramıyor. Aydınlanma Çağı ile gelen akıl, yavaş yavaş geri çekiliyor, küçük azınlıkların ayrıcalığına dönüşüyor. Büyük çoğunluk ise, kitlesel üretimle çoğalan sıradan fikirlerle gündeliği yaşamaya çalışıyor. Artık geçmiş ya da gelecek yok; Sadece bugün var. Dünyanın sınırları genişledi, buna karşılık aynen Huxley’in öngördüğü üzere, seyahat edilen yerde yeni bir şey yok. Aynılığın, sıradanlığın, tüketilip atılanın egemen olduğu bir dünyada küresel Supercycle V‘in artçılarının da sona ermesini bekliyoruz. Supercycle III‘ün sonunda, insanlığı uyaran büyük düşünürler vardı. Şimdi onlar da yok. 19. yüzyıl uygarlığı çökerken, insanlığı bir düzeltmenin ardından 20. yüzyıl uygarlığına taşıyacak klasik sanat ve aydınlanmacı felsefe vardı. Şimdi sadece medyada üretilen ucuz fikirler, best-seller’lar, sonuna kadar tüketilmiş bir popüler kültür ve bizi günübirlik oyalayan endüstriyel sporla baş başayız ve önümüzde tarihsel ölçekli bir düzeltme dalgası var.

Reklamlar

Yükseliş ve … / Rock Yüzyılı – IV

Kanada’nın gelmiş geçmiş en ünlü gruplarından Rush, basçı, klavyeci ve solist Geddy Lee, gitarist Alex Lifeson ve davulcu ve söz yazarı Neil Peart’dan oluşuyor. Üçlünün bir araya geldiği 1974’ten günümüze kadar grubun her bir elemanı sayısız ödüle boğulmuş. 35 senelik bu parlak kariyerleri boyunca da Rush, heavy rock’dan progressive rock’a, synthesizer ağırlıklı rock’tan soft rock’a kadar çok geniş bir yelpazede şarkılar yazmış. Bir şarkının Rush’a ait olduğunu nasıl anlarsınız? Bu sorunun en kestirme cevabı şu: Solist Geddy Lee’nin özgün sesi ve davulcu Neil Peart’ın hemen hemen her Rush şarkısına damgasını vuran davulundan. Örneğin 1975 tarihli Fly by Night‘ın açılış parçası Anthem ile 1982 tarihli Signals albümü, 1976 tarihli 2112‘de yer alan Tears ile 2007 tarihli Snakes and Arrows albümündeki We Hold On arasında pek az benzerlik bulursunuz. Ancak daha Lee’nin sesini, ya da Peart’ın davulunu duyduğunuz anda bilirsiniz ki, bu bir Rush parçasıdır.

İlginç bir grup Rush; kullandıkları enstrümanlara hakimiyetleri yanında bir de bilim-kurgu, fantazi ve felsefe meraklarıyla tanınıyorlar. Şarkı sözleri genellikle şiirsel ögeler içeriyor, insanlık sorunlarına, sosyal duyarlılıklara, çevre kaygılarına göndermeler yapıyor. Örneğin yukarıdaki Anthem (Marş) isimli şarkının sözleri Ayn Rand etkisiyle yazılmış.

Know your place in life is where you want to be,
Don’t let them tell you that you owe it all to me.
Keep on looking forward; no use in looking ’round;
Hold your head above the ground and they won’t bring you down

(Bil ki hayattaki yerin, nerede olmak istediğindir/ Bunların hepsini bana borçlu olduğunu söylemelerine izin verme/ Hep ileriye bak; Etrafına bakmanın bir yararı yok/ Kafanı yukarıda tut ki, seni alaşağı etmesinler)

1976 tarihli 2112, Rush’ın progressive Rock dönemine ait en iyi albümlerinden biri kabul edilir. Bu albüm, “Muhakkak Dinlenmesi gereken 1001 albüm” listesine giren iki albümlerinden biriymiş. (Diğeri de 1981 tarihli Moving Pictures). 2112 albümüyle aynı ismi taşıyan 2112, yedi bölümden oluşan 20:33 uzunluğunda bir şarkıdır. Yukarıdaki videoda Rush, bu yedi bölümün sadece Overture ve The Temples of Syrinx‘ten oluşan ilk iki bölümünü çalıyor. Konu 2112 tarihinde dünyanın kontrolünü eline geçiren Syrinx tapınağının rahipleri ve bu rahiplerin şarkıları, resimleri, insanlığın her şeyini denetlemesi. Sonra bir gün, bir adam gitarı keşfediyor ve kulağa farklı gelen bir müzik yapmaya başlıyor. Buluşunu tapınak rahiplerine sunuyor, ancak rahipler hemen gitarı parçalıyorlar. Bunun üzerine müzisyen saklanıyor ve rüyasında eski zamanları görüyor. Uyandığında perişan oluyor ve intihara teşebbüs ediyor. Ayn Rand, 2112 albümünün sonraki şarkılarında yeniden boy gösteriyor. Böyle bir grup işte Rush.

Pek çok rock grubu müthiş davulcuları ile bilinir: Deep Purple’da Ian Paice, Led Zeppelin’de John Bonham, Pink Floyd’da Nick Mason, Metallica’da Lars Ulrich, Iron Maiden’da Nicko Mc Brain, ilk akla gelenler. Ancak sanırım Rush’ın davulcusu Neil Peart çok özel bir davulcu. Yukarıdaki videoda Peart, kalabalık bir davul ve zil setinin ortasında bütün yeteneklerini sergiliyor. YYZ, 1981 tarihli Moving Pictures albümünde yer alıyor. Rush’ın az sayıdaki sözsüz parçasından biri. YYZ, Toronto’daki bir havaalanının koduymuş ve grup elemanları uzun turnelerin ardından Toronto’ya döndüklerinde, bu kodu görüp büyük sevinç duydukları için bu şarkıyı yazmış. İyiki de yazmış.

Budgie, Hard Rock’ın altın çağında yükselen Deep Purple, Led Zeppelin, Black Sabbath gibi grupların gölgesinde kalmış Galler kökenli bir grup. Budgie’nin heavy riffleri için Black Sabbath – Geddy Lee’nin sesine benzer vokalleri için Rush benzetmesi yapılıyor. Grup 1971 ile 1975 arasında 5 iyi albüm çıkartmış. 1975 yılından sonra grubun çizgisi düşmeye başlamış. Budgie, Polonya’da 1980’lerin başında verdiği konserle, soğuk savaş döneminde Demir Perde gerisinde konser veren ilk heavy-metal grubu olarak da biliniyor. Grubun sonraki dönemde yükselecek Heavy metal grupları üzerinde tartışılmaz bir etkisi var. Örneğin Iron Maiden’ın solisti Bruce Dickinson en çok sevdiği gruplardan birinin Budgie olduğunu söylüyor. Breadfan, gözüdoymaz, açgözlü gibi anlamlara geliyor. Grubun en ünlü parçası olan Breadfan, daha sonraki yıllarda Metallica tarafından da yorumlanmıştı.

Deep Purple’da çok parlak bir kariyer yaptıktan sonra gruptan ayrılan Richie Blackmore, ağırlıklı olarak Elf’in kadrosundan elemanlarla beraber Rainbow’u kurdu. Solist Ronnie James Dio’nun yıldızı da böylece parlamış oldu. Blackmore ve Dio, Rainbow için çok güzel şarkılar yazdılar. Bunlar içinde Kill the King gibi Hard Rock şarkıları olduğu gibi, müthiş tatlı baladlar da var. Blackmore, pek çok hard rock/heavy metal gitaristinin, tekniğini örnek aldığı bir gitar ustası, Dio ise (daha sonraki yıllarda) türün en çok sevilen ve saygı duyulan vokalisti olunca, Rock tarihine geçecek bir kadro kurulmuş. Diğer elemanlar değişse de, Blackmore ve Dio’lu kadro ile Rainbow 1975-78 arasında 3’ü stüdyo, biri konser olmak üzere 4 albüm çıkarttı. Dio ayrıldıktan sonra gruba solist olarak sırasıyla Graham Bonnet ve Joe Lynn Turner katıldı. 4 albüm de bu şekilde çıkartan Rainbow, 1984 yılında dağıldı. 1995 yılında geçici olarak yeniden kuruldu ve Stranger in Us All ismiyle bir albüm daha çıkarttı.

Kill the King ve Gates of Babylon, grubun 1978 tarihli Long Live Rock’n Roll albümünden, klasikleşmiş iki parçadır. Her iki şarkı da pek çok grup tarafından yeniden yorumlanmıştır: Yngwie Malmsteen, Dream Theater, Tad Moroso, Gates of Babylon‘u, Heathen, Stratovarius, Liege Lord, Primal Fear, Grave Diggers, Kill the King‘i yeniden yorumlayanlar. Otoriteler ne der bilmem de, 1976 tarihli Rainbow Rising ve 1978 tarihli Long Live Rock’n Roll bence her rocker’ın arşivinde bulunması gereken iki albümdür.

1970’ler boyunca Hard Rock’ı ağırlıklı olarak Britiş gruplar domine ediyordu. Amerikalı grup sayısı azdı. Göz kamaştırı sahne  gösterilerine karşılık kayda değer şarkı sayısı son derece sınırlı Kiss’ten söz etmiştik. Neyse ki, Aerosmith var da ABD 1970’lerin parlak Hard Rock çağını ıskalamadı. Aerosmith , hard ve  heavy rock, blues, hatta rythm and blues türlerinde sayısız şarkı üretti. Hard Rock’ın ikinci dalgası diyebileceğimiz 1973-1978 arasında çok parlak albümler çıkarttı. Bu albümlerde yer alan şarkılardan Dream On, Same Old Song and Dance, The Train Kept a Rollin’, Walk This Way, Sweet Emotion, Back in the Saddle, Sick as a Dog gibi şarkılar rock klasikleri arasına girdi. 1985-89 döneminde grubun yıldızı yeniden parladı. 40 senelik kariyerleri boyunca sayısız ödüle boğulan Aerosmith, hala aktif; Turneye çıkıyorlar, plak kaydediyorlar.

Geliyoruz Malcolm-Angus Young kardeşlerin kurduğu Avustralyalı AC/DC’ye. Herkes onların hard rock, hatta heavy metal tarzında müzik yaptığını söylese de onlar Rock’n Roll yaptıklarını iddia ediyorlar. (Kabul etmeleri lazım ki, biraz sert bir rock’n roll) 1975 yılında Avustralya’da High Voltage, dünyanın geri kalanında T.N.T. ismiyle piyasaya sürülen ilk albümlerinden başlayarak solistleri Bon Scott’un aşırı alkol kullanımı nedeniyle öldüğü 1980’e kadar her biri bir rock klasiği olan 6 albüm çıkartan AC/DC de böylece Hard Rock’ın altın çağının parlak kariyerli gruplarından biri oldu. T.N.T./High Voltage albümünün açılış parçası olan It’s a Long Way to the Top (If You Wanna Rock’n Roll), rock tarihinin en uzun isimli parçalarından biri. Benim en sevdiğim AC/DC şarkısı budur. Şarkının ortasında gaydalarla elektro gitarın düeti şarkıya çok değişik ve hoş bir hava katıyor.

Bon Scott’un 1980 yılındaki ölümünün ardından gruba solist olarak katılan Brian Johnson’la beraber çıkan Back in Black, simsiyah bir albüm kapağıyla piyasaya sürülmüştü. Bu albüm, Bon Scott’a adanmıştı. Pek çok müzik yorumcusu, bu albümün en iyi AC/DC albümü olduğu yorumunu yapar. Albümde yer alan You Shook Me All Night Long, Shoot to Thrill, Back in Black, Rock and Roll Ain’t Noise Pollution gibi şarkılar rock klasikleri arasında yer aldı. Tabi bir de benim ikinci favori AC/DC parçam: Hells Bells. Bu parçanın başındaki çanların, Bon Scott için çaldığı söylenir. Back in Black‘ten sonra AC/DC’nin başarı grafiği hızla düştü. 2008 yılında grup Black Ice isimli bir albüm daha çıkarttı.

Hard Rock’ın ikinci dalgasında yıldızı parlayan gruplardan biri de İrlanda’lı Thin Lizzy oldu. Grubu, birbirini okuldan tanıyan davulcu Brian Downey ile basçı Phil Lynott kurdu. İlginç saç stili ve özgün sesiyle Phil Lynott grubun frontman’i olma rolünü üstlendi. Thin Lizzy Hard Rock klasikleri arasında sayılan Jailbreak, The Boys are back in Town gibi şarkıları rock dünyasına armağan etti. Tabi bi de unutulmaz Whiskey in the Jar. Bu şarkı çok eski bir İrlanda baladı. İlginç bir öyküyü anlatıyor: Yüzbaşı Farrell’i (her kimse) soyan ve en sonunda kodese tıkılan bir eşkiyanın öyküsü. Yıllar sonra Metallica bu şarkıyı yeniden yorumladı.

Thin Lizzy deyince akla bir de Gary Moore gelir. Canı istediğinde heavy metal, çok sıkıldığında blues çalan, rock dünyasının en parlak gitaristlerinden biri olan Moore ile Phil Lynott’un seslendirdiği Parisienne Walkways de unutulmaz baladlardan biridir. Daha sonraki yıllarda Gary Moore, konserlerinde bu şarkıyı tekrar tekrar yorumladı. Gitar aynı gitardı, ancak Phil Lynott vokali olmayınca Moore şarkıyı kendisi söylemek zorunda kalıyordu. Lynott, 1986 yılında, 36 yaşındayken alkol ve uyuşturucu kurbanları listesine katılmıştı.

En az Parisienne Walkways kadar ünlü bir başka gitar solosu, Santana’nın 1976 tarihli albümü Amigos‘ta yer alan Europa (Earth’s Cry Heaven’s Smile) şarkısında çaldığı solodur. Amigos, ilginç bir şekilde Santana’nın caz, Rythm and Blues, funk gibi rock’ın uzağına düşen türlere yöneldiği bir dönemde kaydedilmiş bir albümdür. Europa, albüm bütünlüğüne hiç uymayan bir şekilde birdenbire 6. sırada boy gösterir.

1970’lerin sonuna yaklaştıkça, rock’ın eski sert tarzının yumuşadığını, hızlı temposunun düştüğünü görüyoruz. Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük gitaristlerinden kabul edilen Eric Clapton da Cream’de ünlendikten sonra solo albümler çıkartmaya başladığında, herhalde en iyi albümlerini çıkartmak için hard-rock’ın altın çağının sonlarını beklemişti. 1977 yılında çıkan Slowhand‘de yer alan Cocaine ve Lay Down Sally ile beraber Wonderful Tonight da klasikler arasına girdi.

Eagles deyince akla hemen Hotel California geliyor. Bu şarkı o kadar büyük bir ün kazandı ki, neredeyse Eagles’ın bütün şarkılarını gölgeledi. Oysa 1973 albümü Desperado‘da, 1975 albümü One of these Nights‘da, 1976 albümü Hotel California‘da ve 1979 albümü The Long Run‘da o kadar güzel şarkılar vardı ki… Eagles adını ilk kez, 1972 tarihli kendi adını taşıyan albümün açılış parçası Take it Easy ile duyurmuştu. 1970’lerin ikinci yarısına damgasını vuran gruplardan biri olan Eagles, 1980 yılında Eagles Live isimli bir konser albümü çıkarttı ve rock sahnesinden çekildi.

Blue Öyster Cult, hard rock, hatta heavy metal grubu olarak biliniyor. Oysa sound’ları bence pop’a çok daha yakın. Örneğin en ünlü parçaları olan Burnin’ For You. Monoton ritmi, davulun, basın, gitarın şarkıya “utangaç bir şekilde” eşlik edişiyle Burnin’ for you pop’a çok daha yakın bir şarkı. Kolayca tahmin edileceği üzere Blue Öyster Cult bir Amerikalı grup; Rock dünyasının en çok satan gruplarından biri. Burnin’ for You‘dan başka, (Don’t Fear) the Reaper, Godzilla, 7 Screaming Diz-Busters, Astronomy, Cities on Flame with Rock’n Roll, Joan Crawford gibi rock klasikleri arasına giren şarkılar da yapmışlar. 1972-81 dönemleri oldukça parlak. Sonra onların da yıldızları sönmüş.

Ben en çok, 1972 tarihli kendi adlarını taşıyan albümlerinde yer alan Then Came the Last Days of May isimli şarkılarını seviyorum. Bence rock tarihinin en güzel baladlarından biri.

Özellikle 1970’lerin ilk yarısında çok sevilen bir Britiş grup daha var: Wishbone Ash. Her ne kadar yıldızları bir Deep Purple ya da Led Zeppelin kadar parlamamış olsa da, Wishbone Ash, rock tarihinde çok önemli bir devrime imza atmış bir grup. Rock tarihinde ilk kez çift gitar kullanan grup, Wishbone Ash’tir. Hard Rock ve Progressive Rock türünde 1970 ile 2010 arasında 22 stüdyo albümü çıkartan Wishbone Ash’in değişmeyen tek elemanı gitarist Andy Powell. Ona 1970’lerde, ikinci gitarda Martin Turner eşlik etmiş. 1972 tarihli Argus ve 1973 tarihli Wishbone Four, en iyi albümleri kabul ediliyor. Yukarıdaki videoda Argus‘tan Blowin’ Free‘yi çalıyorlar. Iron Maiden’ın gitaristlerinden Dave Murray, en çok sevdiği ve etkilendiği gruplar arasında Wishbone Ash’i de sayıyor. Wishbone Ash’in başlattığı çift gitarist devrimi, ancak 1970’lerin sonlarından itibaren heavy metal grupları arasında tuttu. Sound’larına daha sert bir hava verebilmek için çift gitarist kullanan metalciler, doğal olarak Wishbone Ash’ten etkilendiler.

Entellektüeller progressive, macera ve özgürlük düşkünleri hard ve heavy, melankolikler blues ve baladlar dinlerken, 1970’lerin başında gençler de glam-rock dinliyordu. Rock’ın diğer türlerinin ağır, sert, kasvetli, gürültülü tarzının aksine, basit melodiler üzerine kurulu glam rock, 1977 yılında bir trafik kazasında can veren Marc Bolan’ın grubu T-Rex ile ünlendi. David Bowie, Roxy Music, Brian Eno gibi glam rockerlardan farklı olarak T-Rex’in tarzı teenager’lara hitap edecek biçimde kolayca akılda kalan melodilere dayalıydı. 20th Century Boy, 1970’lerin başında en çok satan plaklardan biri oldu.

Glitter da denen bu alt-türün Suzi Quatro ile beraber en ünlülerinden biri de Sweet idi. Sert görünümlerine karşılık, sıradan şarkı sözleri ve kolayca akılda kalan melodileriyle Sweet, teenager’ların gözdesi oldu. Sweet şarkılarının çoğunu yazan Nicky Chinn ve Mike Chapman, daha sonra Smokie gibi başka gruplara da şarkılar yazdı. Yazdıkları basit şarkı sözleri ve kolayca akılda kalan melodilerle büyük ticari başarı elde eden ikili, Sweet’in yıldızının parlamasının da en büyük mimarları oldular. 1974 tarihli Desolation Boulevard ve 1978 tarhli Level Headed, Sweet’in en büyük ticari başarı kazanan albümleri oldu. 1980’lerle beraber, Sweet de kayboldu gitti.

1970’ler boyunca, bir iki örnek hariç kadın vokali rock içinde hiç bir zaman cazip olmadı. Sınırlı sayıda örnekten biri, ABD’li Ann ve Nancy Wilson kardeşlerin kurduğu Heart grubuydu. 1976 tarihli Dreamboat Annie ve 1977 tarihli Little Queen, grubun en başarılı iki albümü. Dreamboat Annie‘de yer alan Crazy on You, Wilson kardeşlerin yeteneklerini gösteren iyi bir parça. 1970’lerin ikinci yarısında yavaş yavaş rock soundunun popa yaklaştığını görüyoruz. Bu türe Contemporary Pop/Rock da deniyor. Bu türde davul ve bas iyice ikinci plana itiliyor, gitar soloları ya azalıyor, ya da tamamen ortadan kalkıyor. Solistin şarkı söyleme stili yumuşuyor ve şarkı sözleri sıradanlaşıyor.

Contemporary Rock’ın öncüleri, Elton John, Peter Frampton, Paul McCartney gibi sanatçılar ve Fleetwood Mac gibi gruplar. Yolculuğuna bir blues-rock grubu olarak başlayan Fleetwood Mac, Lindsey Buckingham ve Stevie Nicks’in katılmasıyla 1970’lerin ortalarından itibaren pop-rock grubu haline geliyor. Yeni kadrosuyla 1975’de Fleetwood Mac, 1977’de Rumours ve 1979’da Tusk albümlerini yaparak büyük başarı kazanıyor. Belki iddialı olacak ama, benim gibi pek çok rocker, bu türü rock kültürüne ve rock sound’una çok da uygun bulmuyor. Tamam, kafa dinlemek için iyi, arada sırada romantik bir şeyler dinlemenin de kötü bir yanı yok, ama bu türe rock değil de pop desek daha iyi değil mi? Blues-rock’tan popa geçerken, 1975 tarihli Fleetwood mac albümlerinde çaldıkları I’m so afraid, Buckingham ve Nicks’li kadrosuyla Fleetwood Mac’in rock’a yakın nadir parçalarından biri ve benim gözdem. Keşke hep bu tarzda şarkı yapsalardı.

Kanadalı Neil Young da rock’ın bir başka alt-türünün ünlülerinden. Young’ın tarzına country rock ya da folk rock deniyor. Bu tür, rock formları kullanmakla beraber önemli ölçüde geleneksel folk müzikten ve country’den besleniyor. Neil Young’ın bütün 1970’ler boyunca çıkarttığı çok önemli albümler var. 1972 tarihli Harvest, 1974 tarihli On the Beach, 1975 tarihli Tonight’s the Night ve Zuma, 1979 tarihli Rust Never Sleeps bunlardan sadece birkaçı. Türün en iyi söz yazarlarından biri kabul edilen Young, çevre duyarlılığı ile de tanınıyor. 1975 tarihli Zuma albümünde yer alan Cortez the Killer, pek çok bakımdan dikkat çekici bir şarkı. Birincisi, işlediği konu: Neil Young, İspanyol fatihi Hernan Cortez’in Aztec’leri yıkışına gönderme yaparak Cortez’i katil olarak nitelendiriyor. İkincisi de bu şarkıdaki gitar solosu, gelmiş geçmiş en iyi gitar sololarından biri kabul ediliyor.

Hiç duymamış olanlar için belirtmeliyim ki, Rocker’ların böyle şarkıları da var işte. Mandolin, akordiyon, viyolonsel ve klasik gitarla icra edilen bu şarkı, rocker’ların çoğunun pek sevdiği bir parçadır. Styx’in yıldızı 1976 yılından sonra parlamaya başladı. 1979 tarihli Cornerstone, videodaki Boat on the River‘a benzer şarkılarla dolu bir albüm. Oysa Styx, 1977 tarihli The Grand Illusion ve 1978 tarihli Pieces of Eight albümlerinde progressive rock türünde şarkılar yapıyordu. Yes ve King Crimson etkisinin açıkça duyulduğu bu albümlerinin ardından ticari kaygılar ağır basmaya başlayınca, Styx’in yavaş yavaş çizgisi değişmeye başladı. 1979 tarihli Cornerstone ve 1981 tarihli Paradise Theater pop-rock’a meyletmiş olsa da başarılı iki albümdü. 1983 tarihli Kilroy was Here albümünde Styx artık resmen pop müzik yapıyordu. Bir daha da iflah olmadılar.

1970’lerin sonuna gelindiğinde, artık rock müziğin altın çağı kapanmak üzereydi. Herkes çok yorulmuştu. Alt-türler iyice çeşitleniyordu ve artık hard-rock değil, pop-rock öne çıkıyordu. Tam da bu geçiş aşamasında Dire Straits sahneye çıktı. David ve Mark Knopfler kardeşlerin kurduğu Dire Straits 1978 ile 1985 arasında birbirinden başarılı 5 stüdyo ve 1 konser albümü yaptı. Bu dönemin en çok dinlenen grubu Dire Straits oldu. 8 sene süren bu saltanat 1985’te sona erdikten sonra 1991’de Dire Straits bir albüm daha çıkarttı: On Every Street isimli bu albüm grubun kariyerindeki en kötü albüm idi. Grup bir daha da albüm çıkartmadı.

Her ne kadar Rock’ın alt türleri arasında sayılmasa da, rock müziğe etkileri nedeniyle Reggae’den de söz etmek gerekir. Elbette reggae deyince akla hemen Bob Marley ve grubu The Wailers geliyor. Marley, dünyaya hem Jamaika müziğini tanıttı, hem de Hristiyanlığın Jamaika yorumu diyebileceğimiz Rastafari’yi. Bob Marley’in müziğinde işlenen konular, anayurdu Jamaika’nın sorunlarıydı. I Shot the Sheriff, No Woman No Cry, Could You be Loved, Buffalo Soldier gibi Bob Marley şarkıları çok ünlü oldu ve rocker’ları da etkiledi. Bob Marley, 1981 yılında bir uçak yolculuğunda, henüz 36 yaşındayken ölünce, aynı Jimi Hendrix gibi, pop kültür kahramanları arasındaki yerini aldı.

1970’lerin sonunda birdenbire Punk akımı ortaya çıktı. Punk, 20. yüzyıl pop kültürünün en uca savrulduğu bir akımdı. Ana sloganı No Future (gelecek yok) idi. Aşırı nihilist bir pop kültür unsuru olarak ortaya çıkan Punk, rock müziğinin altın çağına noktayı koydu: Hem progressive rock, hem de hard rock punk ile beraber unutuldu gitti. Geniş kitleler, punk-rocker’ların itici sözleri, sahne tavırları ve son derece monoton ve basit sound’u nedeniyle rock kültüründen koptu. İlk önemli punk rock grubu kabul edilen The Sex Pistols, sadece iki sene yaşadı. God Save the Queen ve Anarchy in the U.K. isimli iki single ve bir albüm dışında The Sex Pistols’ın kayda değer hiç bir çalışması yok. Anarşi, kürtaj, şiddet, faşizm gibi konuları işleyen grup, buna karşın, rock dünyasına öyle bir etkide bulundu ki, çok uzun yıllar boyunca rock müzik toparlanamadı.

Reggae ile punk rock karışımı bir müzik yapan The Police, 1978 ile 1983 arasında 5 albüm çıkarttı. The Sex Pistols ve benzeri grupların aşırılıkları The Police’de törpülenmişti. Ancak reggae ve punk’ın monoton müziği aynen korunmuştu. Bu türe New Wave dendi. Bu türün rock müzik ile tek bağlantısı, enstrümanlardır desek yanlış olmaz herhalde. The Police’den Sting, daha sonra büyük ün kazandı.

New Wave, progressive rock grubu olan 10 cc gibi grupları da etkiledi. 1970’lerin başında başarılı kabul edilebilecek albümler çıkartan 10 cc, 1978 yılında reggae, pop ve punk etkileriyle Bloody Tourists isimli bir albüm yaptı. Başarısız kabul edilen albümde sadece Dreadlock Holiday dikkat çekiciydi. Dreadlock, Rastafari hareketinin simgesi bir saç modeline verilen isimdir. Saçları boncuk gibi nesnelerle örmeye dreadlock deniyor.

Reggae ve punk, rock’a son darbeleri vururken pop müzik yükselmeye başlamıştı. Punk rock da kendi içinde çeşitleniyordu. Daha sert, hızlı ve ağır türlerle beraber, popa daha yakın punk rock şarkıları da piyasaya sürülüyordu. The Stranglers’ın No More Heroes isimli şarkısı 1977 yılında single olarak piyasaya sürüldü. Bu şarkıda pek çok isim sayılıyor, punk kültürüne uygun olarak, “kahramanlara ne oldu? artık kahraman filan yok” deniyordu.

1970’lerin sonları ile 1980’lerin ilk yarısına damgasını vuran New Wave gruplarından biri de Amerikalı rock grubu Blondie idi. Grubun kurucusu solist Debbie Harry, gruba ismini de vermişti. Blondie sound’u, disco, pop, reggae unsurlarının hepsi ile punk’ın harmanlanmasıyla oluşmuştu. Blondie, 1976 ile 1982 arasında ticari başarı sağlayan single ve albümler çıkarttı. Heart of Glass, 1978 yılında yayınlanan Parallel Lines albümünde yer alıyor ve single olarak da piyasaya sürüldü. Bu şarkı, Blondie’nin en çok satan single’larından biriydi.

Ekonomik ve finansal krizler ve sosyal çalkantılarla geçen 1970’ler sona erdiğinde rock’n roll ile büyüyen, blues ve psychedelic dinleyerek dünyaya isyan eden, hard rock dinleyerek coşan, progressive rock dinleyerek bilim kurgu/fantazi dünyalarına dalan nesil orta yaş dönemine yaklaşıyordu. Yeni gençler rock müziğe fazla ilgi göstermediler. Pop müzik yükseliyordu. Yeni nesiller artık dans edebilecekleri müzikler dinlemek istiyorlardı. Punk, disco, new wave, reggae derken rock marjinalleşti. 1980 ve 1990’lar dünyada, geçmiş onyıllara hiç benzemeyen bir dönemdi. Doğal olarak popüler müziğin ürünleri de geçmiş dönemlere hiç benzemiyordu.

1980’lerden sonra, rock’ın alt türleri çoğalıyor. Bu alt türlerin hepsini birden izlemek, bir rock ansiklopedisi yazmak anlamına geliyor. Böyle bir niyetim yok. Bu yazıyı yazmaya başladığımda 200 grubun adını not etmiştim. Bunların yaklaşık yarısı 1964-80, diğer yarısı da 1980’den günümüze kadar uzanan döneme aitti. 1980’lere ağırlıklı olarak New Wave of British Heavy Metal ve New Wave, 1990’lara ise Thrash rock ve Alternative rock damgasını vuruyor. Sonra rock tarihinde önce Death Metal biçiminde, daha sonra da Symphonic Death Metal, Goth metal, Progressive Metal biçiminde İskandinav istilası başlıyor. Diğer bir koldan Rap metal ve Alternative Metal gidiyor. Arada tek tük Hard Rock ve Progressive Rock grupları görüyoruz. En azından benim izleyebildiğim damarlar bunlar. Diğerleri zaten ilgimi de çekmiyor, rock tarihi bakımından önemli olduklarını da sanmıyorum. Halihazırda 4 bölüm yazmış durumdayım. Amaç sadece bir dönemi tanıtmak olduğu için, detaya girmeksizin değinip geçiyorum. Sanırım bu değinip geçmelerle 1980-2010 dönemini anlatan 6 bölüm daha yazarak bu diziyi tamamlayabileceğim. Seçtiğim 200 grup ve sanatçıdan 100-150 tanesini tanıtıp 200 civarında şarkı örneği de koyduktan sonra bu yarım yüzyıllık kesitin sosyonomik analizi ile bu yazıyı noktalayacağım.

Yükseliş ve … / Rock Yüzyılı – V

Reklamlar